RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů

Možná právě také řešíte:

Mám úvěr,
ale potřebuji
další peníze.
Snížení měsíční
splátky, jde to?
Jak ušetřit
na poplatcích za více
úvěrů?
Jak zvládat
náročné papírování
při více úvěrech?
Prodloužení
doby splácení
Předčasné
splacení úvěru

21. 11. 2013 Konsolidace úvěrů

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů a znamená číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který je potřeba uhradit za jeden rok (po dobu využívání finančního produktu. Výše RPSN se odvíjí od splátek, správě a dalších výdajích spojených s úvěrem. Řadí se mezi ukazatel při posuzování výhodnosti a nevýhodnosti produktu.