Vše o povinném ručení a autopojištení

Dozvíte se vše o povinném ručení, havarijním pojištění, asistenčních službách, jak se zajistit proti krádeži vozidla, jak komunikovat s pojišťovnou, co dělat, když nebude chtít zaplatit a podobně.

PROHLÉDNĚTE SI VIDEA

Možná právě také řešíte:

Jste viníkem nehody?
Na co být připraven.
Proč je povinné ručení povinné
Jak být chráněn proti krádeži auta
Proč připojistit čelní sklo?
Co je pojištění sedadel?

31. 07. 2015 Autopojištění

Bonus = varianta slevy na pojistném, které si pojištěný vyslouží bezeškodním průběhem pojištění (období, kdy pojišťovna neplatí za klienta). Bonus může srazit cenu pojistného více než o polovinu (až do výše 60%).

Každý rok bez nehody získáte zvýhodnění 5% na bonusu. 5% že je nic? Jsou to sice malé částky, ale pokud těch let bez nehod nastřádáte vícero, určitě se vám budou ušetřené finance hodit.

Malus = přirážka, která se připočítává k ceně pojistného v případě, že způsobíte vaším vozidlem nehodu. Vzhledem k tomu, že jsou zvýhodňováni řidiči, kteří nebourají, musí pojišťovny znevýhodnit ty, kteří pro ně nejsou tak dobrými klienty.

Při vámi zaviněné nehodě jsou z bonusů odečítány bezeškodní měsíce. Každá pojišťovna má počet ubíraných měsíců nastaven jinak, ale řádově jde o 12 - 36 měsíců za jednu pojistnou událost. Při opakovaných nehodách se můžete dostat až do mínusu. Pojišťovna vám v tomto případě zdraží základní pojistné a vy tak budete doplácet na pojistce více.

Mám započten velký bonus, ale cena povinného ručení je stále hodně vysoká. Vyplatí se mi přejít k jiné pojišťovně, i když přijdu o bonus? Bojím se, že se na takto vysoký bonus jen tak nevyšplhám.

Bonus je přenositelný. Pokud tedy chcete, můžete bez obav přejít k jiné pojišťovně, kde budou váš nynější bonus respektovat, musíte ale doložit písemné potvrzení z předchozí pojišťovny o době trvání pojištění a škodních událostech. Co budete konkrétně potřebovat, si ověřte u své nové pojišťovny předem např. telefonicky.

Jak nastavit limit plnění při podpisu smlouvy o povinném ručení?

Povinné ručení stále zdražuje a řidiči tak sahají po levnějších produktech pojišťoven. Ne vždy se ale tohle počínání vyplatí.

Zákonem je nastaven minimální limit plnění na 35 miliónů korun. Stačí to ale? Povinné ručení je pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla, což znamená, že má uhradit vše, co nehoda způsobila – materiální škody, ale i škody na zdraví. Vzhledem k tomu, že soud rozhodl o ceně lidského života, která se vyšplhala na 10 miliónů korun, minimální limit plnění nemusí pro vyplacení odškodnění stačit. Z těchto peněz je hrazena v případě újmy na zdraví nejen lékařská péče, ale i kompenzace za období, kdy poškozený nemohl naplno fungovat. Pokud tedy dojde k trvalému následku zranění, je viník povinen hradit poškozenému jeho finanční újmu. Tato částka je hrazena z povinného ručení, ovšem jen pokud máte nastaveny dostatečné limity. V opačném případě jste povinni tuto částku uhradit ze svých vlastních prostředků.

Stále si tedy myslíte, že je dobré šetřit na limitech plnění?

Pojištění čelního skla

Poškození předního skla je v autopojištění nejčastější hlášenou škodní událostí. Pokud se ale stane tato škodní událost, je velmi obtížné prokazovat viníka. Často se stávalo a stává, že viník dodatečně popřel svou účast na této nehodě (došlo mu, že by šla částka z jeho povinného ručení a mohl by přijít o své bonusy). Pojišťovny se při posuzování „nehody“ velmi brání a hledají jakoukoli pochybnost o průběhu poškození. Pojišťoven je třeba se v tomto ohledu trochu zastat, protože podvodně nahlášených pojistných událostí s touto škodou je opravdu hodně a jen těžko jim vyčítat, že jdou při došetřování do absolutních detailů.

Stane-li se vám taková nehoda, je pro vyplacení pojistky nutné:

 • zastavit viníka
 • sepsat s ním záznam o nehodě
 • nahlásit událost na příslušné pojišťovně (nahlášení pojistné události lze provést on-line, telefonicky či osobně přímo na pobočce)

A pak už jen být připraven pro případ, že bude chtít pojišťovna hledat nesrovnalosti ve vaší výpovědi. Buďte trpěliví a vytrvalí. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, kontaktujte svého finančního poradce, který ví, jak v situacích, jako je tato, postupovat.

Pokud chcete mít jistotu, že své peníze za poškozené sklo dostanete za všech okolností, sjednejte si připojištění čelního skla. Nemusíte potom honit viníka nehody, nemusíte pátrat po člověku, který by vám to dosvědčil apod. Zvažte ale samozřejmě, jestli se Vám toto připojištění vyplatí. Nejdříve si zjistěte cenu čelního skla pro vaše auto a potom pátrejte po nejvýhodnějším pojištění.

Asistenční služba

Stane se vám nehoda a první, kdo k místu přijede, jsou tzv. lovci nehod, kteří hledají lidi přesně v těchto situacích. Člověk totiž ve stresu může udělat spoustu chyb a zvlášť, když se na něj jako supi slétnou pracovníci asistenčních služeb a chtějí ho uchvátit skvělou nabídkou. Při mávání s dokumenty a argumentací snadno podlehnete. Jenže jaké mohou být následky tohoto jednání? Ne každý zná podmínky svého pojištění, proto často podepíše nevýhodné smlouvy u jiných asistenčních služeb, než jsou ty jeho smluvní. Pročtěte si pro svoje dobro smlouvu o pojištění, abyste věděli, na co vše máte nárok. Ze smlouvy a pojistných podmínek vyplývá, jaký máte sjednaný rozsah asistenčních služeb.

Asistenční službu přivoláte na telefonním čísle, které máte uvedeno například na záznamech o dopravní nehodě, které jste dostali spolu s pojištěním. Pokud telefonní číslo nemůžete rychle najít, volejte na jednotné číslo asistenční služby 1224, což je od počátku roku 2015 nově zavedené číslo na dispečink České kanceláře pojistitelů, kde vás přepojí přímo na vaši pojišťovnu. Číslo je nově uváděno na zelené kartě jako LINKA POMOCI ŘIDIČŮM.

Když už se stanete „obětí“ lovců nehod, rozhodně nepodepisujte plnou moc, kterou se zřeknete možnosti, sledovat průběh řešení škody.

Před čím jste chráněni, pokud máte živelní pojištění?

Živelní pojištění je na vozidle sjednáváno jako doplňkové pojištění k povinnému ručení. Jak již název napovídá, jde o ochranu před živly - voda, země, oheň a vzduch… Konkrétně jde o ochranu v těchto případech - záplava, povodeň, krupobití, úder blesku, vichřice, sesuv půdy, lavina, pád stromu či stožáru a požár.

Například u Kooperativy je živelní pojištění podmíněno i smlouvou o povinném ručení u této pojišťovny.

Slyšeli jste o pojištění sportovní výbavy při převozu?

Jste sportovec tělem i duchem, vyrážíte rekreačně na vodu či za sněhem na hory? Pro všechny tyto případy nabízí pojišťovna Kooperativa, zatím, jako jediná na trhu, pojištění sportovní výbavy, které lze sjednat jako připojištění nebo samotné pojištění. Pojištění sportovní výbavy kryje riziko havárie, živlu (vyjma škod způsobených zvířetem) a odcizení. Maximální částku, kterou Kooperativa nabízí pro krytí jednoho vozidla je 80.000 Kč.

Na co vše se pojištění sportovní výbavy vztahuje?

 • jízdní kola, lyže, snowboardy
 • rekreační nemotorová plavidla, sportovní nářadí
 • sportovní výstroj - přilby, horolezecká a potápěčská výstroj, jednoúčelová sportovní obuv
 • uzamčené demontovatelné nosiče a boxy včetně speciálních upevňovacích prvků
 • vozidlo, kterým je sportovní výbava převážena (poškodí-li se vozidlo pádem sportovní výbavy, manipulací s předměty nebo při jízdě pojištěného vozidla)
 • pojištění se vztahuje i na sportovní výbavu, kterou máte například půjčenou (je tedy jedno, že není ve vašem vlastnictví)

Na co se pojištění nevztahuje?

 • vandalismus
 • na střelecké vybavení
 • pojištění nelze sjednat k vozidlu se zahraniční SPZ
Co je to pojištění sedadel?

Pojištěním sedadel není míněno doslovně. Předmětem pojitění nejsou sedadla jako taková, ale osoby, které na sedadlech v době nehody sedí. Pojištění je plněno i v případě, že jste vy viníkem nehody a sjednává se jako doplněk povinného ručení. Můžete pojistit jednotlivá sedadla nebo všechna najednou. Pokud se tedy stane nehoda, všichni pasažéři ve vozidle mají právo na vyplacení škody za způsobený úraz. Sedadla mají stejnou cenu, ikdyž je známo, že například místo spolujezdce je rizikovější, než ostatní sedadla ve vozidle.

Pojištění sedadel v tomto případě nahrazuje úrazovou pojistku, která by v případě pojištěného pasažéra byla také plněna.

ČKP - ověření pojistky viníka nehody

Na této adrese nalezne poškozený informační středisko pro poškozené: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ, na kterém se dozví, zda vozidlo viníka bylo v den nehody pojištěno a u které pojišťovny.

Následně zajdu se sepsanými protokoly (záznam o nehodě, případně papíry od přivolané Policie)na danou pojišťovnu a podám své stanovisko k celé situaci. Je jedno, zda na pojišťovnu viníka půjde nejdříve viník nebo vy, jako poškozený, protože je potřeba mít tak či tak vysvětlení a stanovisko od obou (všech) účastníků (poškozených i viníků) nehody.

Co je hrazeno z povinného ručení a kdy pojišťovna nehradí?
Zásadním bodem na povinném ručení je, že hradí mimo majetkové škody i újmy na zdraví. Lze tak kompenzovat případnou dlouhodobou neschopnost pracovat apod.

Plnění má ale svá určitá pravidla, která je třeba dodržet, aby byla pojistka pojišťovnou uznána a uhrazena. Jde o konkrétní případy, kdy se náhrady za škodu nedočkáte:

 • Není hrazena škoda na Vašem zdraví, vozidle, či přepravovaných věcech, pokud jste viníkem nehody (pro tyto případy se hodí havarijní pojištění či úrazová pojistka).
 • Pokud si škodu způsobíte například přípojným vozíkem.
 • Škoda se stane při manipulaci s nákladem vozidla, které stojí.
 • Pojišťovna neuhradí ani škodu, kterou má vyplatit vaší manželce či manželovi nebo komukoli, kdo s vámi žije v jedné domácnosti (vyjma újmy, která má povahu ušlého zisku).
 • Při újmě způsobené provozem vozidla při teroristické či válečné události.
 • Při škodě způsobené účastí na organizovaném motoristickém závodě či soutěži.
 • Při škodě vzniklé na automobilu jedné osoby (například při parkování nebo vyjíždění ťuknete do svého druhého vozidla).
Smluvní podmínky povinného ručení obsahují i různé výluky...

...které stanovuje zákon. Ve smlouvách se pojišťovny na zákony přímo odkazují, nebo je rovnou citují. Pokud čemukoli ze smlouvy nerozumíte, zeptejte se svého finančního poradce ještě před podpisem, abyste následně nemuseli řešit problémy s nevýhodnou smlouvou.

Existují dvě možnosti, jak pojišťovna neuzná škodu. Jedna z nich není hrazena pojišťovnou vůbec a druhá poškozenému vyplacena je, ale pojištovna následně škodu vymáhá na viníkovi.

Právo vymáhat škodu na viníkovi má pojišťovna v případě, že viník udělal chybu např. v důsledku - že byl pod vlivem alkoholu nebo jiného léku, který v příbalovém letáku zakazoval řízení, že jeho vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, bezdůvodně odmítl sepsat protokol o dopravní nehodě, apod.