Dopravní nehoda s cizincem

Možná právě také řešíte:

Jste viníkem nehody?
Na co být připraven.
Proč je povinné ručení povinné
Jak být chráněn proti krádeži auta
Proč připojistit čelní sklo?
Co je pojištění sedadel?

03. 06. 2014 Autopojištění

Dopravní nehoda s cizincem je v ČR stále pravděpodobnější díky otevřeným hranicím, služebním cestám nebo dovoleným. Pokud se stanete účastníkem takovéto nehody, může být zjišťování informací o zahraniční pojišťovně poněkud komplikované.

V případě nehody se zahraničním vozidlem na území České republiky poskytne pomoc českým motoristům Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která garantuje, že poškozený dostane pojistné plnění platné dle českých zákonů. Vztahuje se na škody na majetku i na zdraví. Jen v loňském roce způsobila zahraniční vozidla na našem území 5 280 nehod. Z toho jsou nejčastějšími viníky vozidla ze Slovenska, Polska či Německa.

Kde nahlásit škodu?

Každá dopravní nehoda se musí řešit podle platných zákonů země, kde k nehodě došlo. To platí samozřejmě i pro cizince v naší zemi, protože místními zákony se řídí i případně vyplácení pojistného plnění za vzniklé škody. Postup i všechna pravidla při přivolání polici jsou neměnná, ale při nehodě způsobené vozem registrovaným v zahraničí bude poškozený uplatňovat nároky na náhradu škody u ČKP, která pak zajistí i další kroky. Vždy ale platí pečlivě vyplnit záznam o dopravní nehodě, důsledná fotodokumentace místa nehody a vozů a hlavně zjištění údajů o zelené kartě viníka, kterou se prokazuje pojištění.

Důležité informace:

  1. Postupujte stejně, jako při nehodě s českým vozidlem. Zajistěte místo nehody, zavolejte policii (pokud si to situace vyžaduje), vyplňte záznam o nehodě, vytvořte fotografie a zjistěte si informace o zelené kartě cizince, o něm i jeho automobilu.
  2. Na webu ČKP si vyhledejte kontakt na českého korespondenčního partnera pojišťovny viníka nehody. Po nahlášení škod, ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou, zajistí vyřízení pojistného plnění.
  3. Pokud zahraniční pojišťovna korespondenta nemá, je třeba událost hlásit České kanceláři pojistitelů, a to nejlépe pomocí online oznámení poškozeného v informačním centru na webu ČKP (nebo mailem claims@ckp.cz). Ta provede šetření v zahraničí za účelem zjištění pojistitele zahraničního vozidla a poté pověří vyřízením nároků kompetentní subjekt.
  4. Dle českých zákonů by měla být pojistná událost vyřízena do tří měsíců od uplatnění nároku, pokud to není z nějakého důvodu možné, poškozený motorista musí být informován. Výše pojistného se pak pohybuje ve stejné výši, jakou by poskytla tuzemská pojišťovna. 
  5. Pomoc poskytuje ČKP zdarma v rámci povinného ručení.